Lokale iværksættere lærer fra sig omkring jura og iværksætteri

5. februar 2021

Helene Jørgensen04

Foto: Projektleder Helene Elisabeth Dam Jørgensen.

Med inspirerende oplæg fra lokale iværksættere har ca. 30 elever fra Thisted Handelsgymnasium netop kickstartet et undervisningsforløb med fokus på jura og iværksætteri. Forløbet er en aktivitet under det EU-støttede projekt ’Iværksætteri & Jobskabelse’, som EUC Nordvest gennemfører i samarbejde med en række nordjyske partnerskoler.

Mille Kristensen, iværksætteren bag Thykassen, og Pia Stigaard Skammelsen, iværksætteren bag Oh So Quiet, bød til Kick-Off begge ind med oplæg, hvor de fortalte om deres opstart af ny virksomhed og de juridiske erfaringer, de har fået med sig fra den proces. Herudover bød inspirationsdagen også på et indlæg fra iværksætter Kristin Assaad, der med sin erhvervsjuridiske virksomhed, LegalUp, yder juridisk rådgivning til virksomheder, heriblandt start-ups. I de kommende uger skal eleverne så arbejde med de juridiske aspekter, der er i forbindelse med etablering af ny virksomhed, og afslutningsvist skal de udarbejde en juridisk manual for nystartede virksomheder.

- Formålet med det her undervisningsforløb er at få gjort juraen mindre teoretisk og virkelighedsfjern og få synliggjort jurafagets praktiske relevans for eleverne. I projekt ’Iværksætteri & Jobskabelse’ er der flere forskellige kompetencer, vi gerne vil opøve, og blandt dem er evnen til at kunne overskue omverdenen og handle på baggrund heraf. Eleverne skal lære at gennemskue og håndtere nogle af de juridiske udfordringer, man som iværksætter kan møde på sin vej. De skal have en juridisk grundviden og know-how, så eventuelle juridiske udfordringer ikke bliver en barriere, der kommer til at bremse deres virkelyst,  fortæller lektor Lars Frederiksen, der er iværksætterkoordinator på projekt ’Iværksætteri & Jobskabelse’, og dermed er med til at udvikle indholdet til de aktiviteter og forløb, EUC Nordvest afvikler gennem projektet.

Elevernes entreprenante kompetencer er styrket

Undervisningsforløbet er blot ét af flere forløb under projekt ’Iværksætteri & Jobskabelse’, hvis formål er at udvikle, facilitere, implementere og forankre tiltag, der kan fremskynde iværksætteri og entreprenørskab i uddannelsessystemet. Skolernes undervisere skal gennem projektaktiviteterne klædes på til at sikre, at elevernes viden og entreprenørielle kompetencer er brugbare, ikke blot i undervisningssammenhæng men også i den virkelige verden, der møder eleverne efter endt uddannelse.

Ud over EUC Nordvest deltager også Hasseris Gymnasium, Hjørring Gymnasium, Aalborghus Gymnasium, Aalborg Handelsskole og Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i projektet. Samlet set er målet, at i alt 1680 elever og 250 undervisere deltager i projektaktiviteterne.

- Med ca. et halvt år tilbage er vi godt på vej til at nå det mål. Men hvad der er endnu mere interessant at se på er, hvad de deltagende elever så oplever, at de får ud af at forløbene. Eleverne bliver bedt om at udfylde et spørgeskema både før og efter forløbene, og for de aktiviteter, der har været afviklet fra projektets start og frem til og med september 2020, viser det sig, at 72% af eleverne oplever, at deres innovative erhvervsrettede færdigheder er blevet styrket, ligesom 68% af eleverne føler, at deres handlingsorienterede færdigheder udi entreprenørskab er blevet bedre. Der er dermed ingen tvivl om, at projektet har gjort en forskel for mange elever, og jeg er sikker på, at vi med dette projekt er på rette kurs i forhold til at sikre, at vi fremadrettet kommer til at udklække endnu flere elever med entreprenante kompetencer, lyder det fra projektleder Helene Elisabeth Dam Jørgensen.

Projekt ’Iværksætteri & Jobskabelse’ har kørt siden august 2017 og afsluttes ultimo august 2021.

Af Lotte Heshe