Maskinmesteruddannelsen - nu også i Thy 

28. april 2022

Maskinmester

EUC Nordvest og MARTEC kan nu officielt bekræfte, at den attraktive maskinmesteruddannelse fremover bliver en del af uddannelsespaletten i Thy.

Det er det maritime og polytekniske uddannelsescenter, MARTEC, der er blevet godkendt til at udbyde maskinmesteruddannelsen i Thisted, men udbuddet sker i tæt samarbejde med EUC Nordvest, som skal varetage første del af uddannelsen.

- Vi er temmelig begejstrede over, at det er lykkes at få maskinmesteruddannelsen til Thisted. Ikke blot på egne vegne, men på hele Nordvestjyllands vegne. Maskinmesteruddannelsen er Danmarks bredeste og mest alsidige tekniske uddannelse, og den peger direkte ind i erhvervssammensætningen i vores område. Vi har utrolig mange produktionsvirksomheder, der har brug for netop de kompetencer, en maskinmester besidder. Mange forbinder stadig maskinmesterfunktionen med et job til søs, men den overvejende del af maskinmestrene arbejder faktisk på land - fx ved kraftværker, fjernvarmeværker, i vindmølleindustrien, på hospitaler og lignende. Alle virksomheder der har store produktionsanlæg, der skal holdes i drift, kan bruge en dygtig maskinmester, og derfor er det også en uddannelse med gunstige jobudsigter, fortæller direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, og MARTEC har derfor besluttet, at uddannelsen skal have til huse hos UCN på Lerpyttervej, hvor der i forvejen er et uddannelsesmiljø for videregående uddannelser. De første ni mdr. af uddannelsen vil de maskinmesterstuderende have deres daglige gang i værkstederne på EUC Nordvest. Her vil de blive introduceret til maskinmesterfaget og få oparbejdet de grundlæggende kompetencer inden for drejning, fræsning, svejsning, motorpasning, el-installationsarbejde med mere, så de er godt rustet til at gennemføre den resterende del af uddannelsen.

- Der er ydet en stor indsats for at kunne starte Maskinmesteruddannelsen op allerede til august 2022. MARTEC er, som uddannelsesinstitution i Frederikshavn, klar over, hvor vigtigt det er for et nærområde at kunne tilbyde de unge muligheder for videregående uddannelser lokalt - og ministerens godkendelse i dag er derfor vigtig at agere på. En stor tak til regeringen og til vores samarbejdspartnere i Thisted, kommunen, Thy Erhvervsforum og ikke mindst EUC Nordvest og UCN. Vi oplever en stor imødekommenhed og velvilje og ved af erfaring, at det er afgørende med stærk, lokal opbakning for at få succes med uddannelser i udkantsområder. Derfor håber jeg, at hele Thisted og omegn vil tage positivt imod os og bidrage aktivt til, at vi får skabt masser af opmærksomhed om det nye uddannelsesudbud, så der forhåbentlig er mange unge mennesker, der får lyst til at gennemføre maskinmesteruddannelsen i Thisted,lyder det fra direktør Pia Ankerstjerne fra MARTEC.

MARTEC og EUC Nordvest forventer at kunne byde de første studerende velkommen på maskinmesteruddannelsen i Thisted allerede medio august, så hvis man vil sikre sig en plads på det første hold, er det med at få søgt ind via www.optagelse.dk og angive, at man ønsker at tage uddannelsen i Thisted. Sidste frist for ansøgning er d. 5. juli, kl. 12.