nordic Food college inviterer til spændende foredragsrække

20. april 2021

EUC Nordvest 1 06977

I forbindelse med den landsdækkende videnskabsfestival ’Forskningens Døgn’ bidrager Nordic Food College med at bringe forskningen tættere på borgerne. Det gør skolen med hele tre gratis forskerforedrag, der tilsammen byder på viden om både særegne fødevareprodukter, dyrenes biologi og bioaktive stoffer i kosten.

Er man nysgerrig på, hvad forskere arbejder med, og hvad den nyeste viden byder på, så  er Forskningens Døgn en unik mulighed for at møde nogle af landets dygtigste forskere gennem en række inspirerende foredrag. Det er første gang, at Nordic Food College deltager i videnskabsfestivalen – faktisk havde skolen allerede sidste år planlagt at deltage med to foredrag, men de blev aflyst pga. COVID19. Det bliver de ikke i år, da foredragene denne gang bliver afviklet virtuelt.

Det første foredrag, ’Bioaktive stoffer i kosten – har de en sundhedsmæssig cocktaileffekt?’, er programsat til mandag d. 26. april, kl. 12.30. Her vil forsker Ole Vang fra Roskilde Universitet fortælle om, hvad man ved om bioaktive stoffers betydning i relation til sygdomsforebyggelse. Kan man eksempelvis forebygge livsstilssygdomme ved at vælge en særlig kost? Og gør den samlede mængde af bioaktive stoffer i kosten en mærkbar forskel?

Herefter følger foredraget ’Husdyrenes biologi – og hvad vores viden betyder for måden, vi omgås dem på’, som man kan deltage i onsdag d. 28. april, kl. 19.00. Her er det seniorforsker Mette S. Herskin, fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, der fortæller om den nyeste viden inden for husdyrs adfærd. Hvad kan husdyrene, hvad oplever de, hvordan er deres tilknytning til hinanden, og hvordan undersøger man det? Og hvilken betydning har vores viden herom for, hvordan vi håndterer dyrene?

Afslutningsvis afholdes foredraget ’Kan man smage, at muslingen er fra Limfjorden, og at guleroden er fra Lammefjorden?’, torsdag d. 29. april, kl. 19. Her vil forsker René Langdahl Jørgensen fra Nordsøen Forskerpark gøre os klogere på potentialet for særegne fødevareprodukter. Kan Danmark noget særligt med fødevarer? Og giver vores jordbunds- og klimaforhold grobund for yderligere vækst og kulinarisk succes?

Alle er velkomne til at deltage i de gratis foredrag, som har en varighed på 1-1½ times varighed. Tilmeldingsfristen er mandag d. 26. april. På Nordic Food Colleges Facebookside kan man finde information om tilmelding samt læse mere om de enkelte foredrag.