ny erhvervsuddannelse inden for autohjælp 

20. april 2022

IMG 5380

Børne- og Undervisningsministeriet har godkendt en helt ny erhvervsuddannelse inden for autohjælp, og som én af blot to skoler i Danmark, er EUC Nordvest blevet godkendt til at udbyde Grundforløb 2 (GF2) på uddannelsen.

Den nye 3-årige autohjælp-uddannelse giver kompetencer inden for blandt andet autohjælp på køretøjer, grundlæggende redningsarbejde, udrykningskørsel, anhugning og bjærgning med spil, konflikthåndtering og kundeservice med mere.

- Vi er enormt stolte over at være blevet godkendt til den her uddannelse. Det giver os en endnu bredere palet af uddannelsesmuligheder til glæde for de unge i vores optageområde. Samtidig åbner det - at vi er én af blot to udbydere - også mulighed for at tiltrække elever langvejs fra. Autohjælp-uddannelsen giver de unge mulighed for at vælge en uddannelse, der ”smager” lidt af auto, men som hører hjemme under transportuddannelserne. Grundforløbet giver således adgang til hovedforløbene på uddannelserne til autohjælp, lager- og terminal, vejgodstransport (lastbilchauffør) og kranfører, fortæller uddannelseschef Mona Søe fra Transport på EUC Nordvest.

Børne- og Undervisningsministeriet har bl.a. lagt til grund, for godkendelsen af EUC Nordvest, at skolen har vist en stærk lærepladsindsats med læreplads til 80% af skolens elever ved afslutning af GF2. Ligeledes har det vægtet positivt at EUC Nordvest har et skolehjem og således kan tilbyde bolig til elever, der bor i lang afstand fra skolen.

- Vi glæder os til at byde kommende elever velkommen på den nye uddannelse, som vi udbyder allerede fra august i år. Har man spørgsmål til uddannelsens indhold, er man meget velkommen til at kontakte skolens vejlederteam, Stifinderen, og ellers er det blot at søge ind på uddannelsen via optagelse.dk inden opstart i august, hvis man vil have en plads på det første hold, slutter Mona Søe.