Ny uddannelseschef for Byggeri 

1. februar 2022

EUC Nordvest 2 07968

Torben Ladefoged er pr. 1. februar tiltrådt som uddannelseschef for Byggeri på EUC Nordvest. Han har i forvejen været konstitueret uddannelseschef for afdelingen siden primo december 2021, så det er et velkendt ansigt, der nu indtager chefstolen hos Byggeri.

Torben Ladefoged er 51 år og bosiddende i Thisted. Han er gift med Dorte, og sammen har de tre børn på henholdsvis 16 år, 20 år og 23 år. Torben er oprindeligt uddannet automekaniker og var efter endt uddannelse ansat ved Beredskabsstyrelsen i 15 år. Her arbejdede han primært som håndværker, instruktør, vagthavende i udrykningsvagten og som nødhjælpsarbejder på lejlighedsvise missioner. I 2007 blev han ansat som faglærer på mekanikeruddannelsen på EUC Nordvest. Her blev han hurtigt involveret i tværgående aktiviteter som eksempelvis Jobcenter-projekter, lærepladsopsøgende arbejde, koordinering og skemalægning med mere. Siden 2014 har Torben været ansat som leder af EUC Nordvests skoleoplæringscenter, sideløbende med øvrige aktiviteter og undervisning af unge og voksne.

- Torben er uden sammenligning dén blandt ansøgerne, der har suverænt størst indsigt i hele EUD-området. Som leder af vores skoleoplæringscenter har han arbejdet tæt sammen med både ledere, medarbejdere og elever fra alle afdelinger, ligesom han som faglærer i Auto har god indsigt i de udfordringer, man som EUD-underviser står over for. Fra de knapt 15 år, Torben har været ansat hos os, ved vi desuden, at han er meget velstruktureret, har et stort organisatorisk talent og er skarp til at navigere i og fokusere på det vigtige i en kompleks hverdag. Han har altid 100% styr på sine ting, og samtidig er han en god og vellidt kollega, der ikke holder sig tilbage med at tilbyde sin hjælp, når der er opgaver, der skal løses. Jeg er på alle måder fuldstændig tryg ved at overlade roret til Torben. Det føles helt rigtigt, og jeg er slet ikke i tvivl om, at han - som altid - nok skal løfte opgaven på bedste vis, lyder det fra direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Med Torben Ladefoged har Byggeri fået en uddannelseschef, hvis hjerte både banker for at få de unge mennesker til at lykkes og for at påtage sig ansvaret for at sikre en fortsat positiv udvikling i byggeriafdelingen.

- Jeg elsker at hjælpe elever til at kunne klare sig selv, og jeg trækker gerne i mange tråde for at få det til at lykkes, så jeg har nydt min rolle både som underviser hos Auto, og som leder af skoleoplæringscenteret. Nu er jeg et sted i livet, hvor jeg føler, der er luft til at tage et større ansvar, og derfor glæder det mig, at jeg er blevet betroet stillingen som uddannelseschef hos Byggeri. Jeg trives godt med en travl hverdag, omgivet af gode kollegaer og med stærke netværk i erhvervslivet, og det får jeg her. Jeg har, som konstitueret uddannelseschef, haft mit daglige virke i afdelingen gennem knapt to måneder nu, og jeg må bare sige, at jeg virkelig er betaget af de nye fagområder og – ikke mindst – imponeret over den faglighed og professionalisme, der er blandt lærerne. Det er en meget velfungerende afdeling, jeg nu står i spidsen for, og jeg glæder mig til at blive en del af den fortsatte udvikling, lyder det fra Torben Ladefoged.

 

TBL