NY UDDANNELSESCHEF FOR TEKNISK GYMNASIUM THISTED 

15. december 2021

Marianne Svenningsen

EUC Nordvest har pr. 1. januar 2022 ansat Marianne Svenningsen som ny uddannelseschef for Teknisk Gymnasium Thisted. I samme ombæring gennemføres en organisationsændring, der indebærer, at Marianne Svenningsen ligeledes bliver uddannelseschef for EUX og GF1.

EUC Nordvest har været igennem en længere rekrutteringsproces med genopslag for at finde frem til den helt rigtige profil til stillingen som uddannelseschef.  Med den nye konstruktion, hvor såvel HTX som EUX og GF1 bliver samlet under samme leder, har ønsket været at finde en profil, der både har kendskab til HTX, EUX og erhvervsuddannelserne, og som samtidig har både lederevner og ledererfaring. Der har været flere kompetente ansøgere i spil til stillingen, såvel eksterne som interne, og processen har båret præg af grundige overvejelser og prioriteringer. Det endelige valg er nu faldet på 54-årige Marianne Svenningsen fra Mors.

Marianne Svenningsen er uddannet folkeskolelærer fra Skive Lærerseminarium og har herudover diplomlederuddannelsen. Hun har arbejdet som både underviser og skoleleder i såvel folkeskolen som friskoleverdenen, og samtidig har hun solid erfaring fra erhvervslivet uden for undervisningssektoren, idet hun gennem mange år drev restaurant i Paris, inden hun valgte lærergerningen. Sidst – men ikke mindst – har Marianne Svenningsen været ansat som afdelingsleder for GF1 og læsevejledningen på EUC Nordvest siden sommeren 2019.

- Vi ved allerede, at vi med Marianne får en meget struktureret, indsigtsfuld og erfaren person, som har orden på tingene, og som har indgående kendskab til det særlige DNA, der knytter sig til uddannelsessektoren. Samtidig har hun indgående kendskab til EUX og grundforløbene på erhvervsuddannelserne samt mange års ledererfaring både fra EUC Nordvest, grundskolen og friskoleverdenen. Hun har ikke erfaring med HTX og hele den gymnasiale verden, men det skal nok komme, og her har hun et superdygtigt team af HTX-undervisere bag sig, der står klar til at indføre hende i den del. Vi har i ansættelsesprocessen lagt særlig vægt på, at vi vil have EUX-uddannelsernes profil styrket, og derfor har erfaring med erhvervsuddannelserne og EUX vejet tungest på vægtskålen. Her besidder vores nye uddannelseschef til fulde de nødvendige kompetencer til at løfte opgaven, og Marianne kender jo hele organisationen og kollegaerne, hun skal arbejde sammen med, så hun kan fokusere fuldt ud på opgaven fra dag ét. Vi glæder os i dén grad til det nye samarbejde og er glade for, at Marianne har takket ja til stillingen, udtaler direktør Hans Chr. Jeppesen.

At Marianne Svenningsen kender både uddannelsessektoren og EUC Nordvest godt, mærkes tydeligt, for hun er allerede i fuld gang med at tænke i muligheder og udvikling på området.

- Jeg synes, at det giver rigtig god mening at samle HTX, EUX og GF1 under ét, så vi får etableret én stærk enhed frem for tre separate satellitter. Vi skal udnytte de kompetencer, vi har bedst muligt, og der er helt klart synergier mellem de tre uddannelsesområder, som vi ikke får det fulde udbytte af i dag. Jeg har allerede nogle idéer på tegnebrættet til nye måder at organisere, sammenkøre og udvikle tingene på, og jeg glæder mig virkelig meget til at skulle i gang med opgaven. I den forbindelse ser jeg naturligvis også frem til et godt og tæt samarbejde med alle HTX-underviserne og afdelingslederne fra de teknologiske erhvervsuddannelser, lyder det fra uddannelseschef Marianne Svenningsen.