PLUS-tur skal sikre unge Morsingboers adgang til ungdomsuddannelserne i Thisted

25. januar 2023

Plus Tur

De planlagte besparelser på busdriften i Morsø Kommune må ikke stå i vejen for, at unge fra landdistrikterne kan tage en ungdomsuddannelse i Thisted. Det er Morsø Kommune og EUC Nordvest helt enige om, og derfor har de to parter nu fundet en løsning på den transportudfordring, der opstod i kølvandet på Morsø Kommunes planer om at sløjfe udvalgte busruter.

Morsø Kommunes planlagte besparelser på busdriften medfører, at nogle af de tidligste morgenruter og sene eftermiddagsruter til og fra Nykøbing bliver sløjfet med virkning fra 1. august. Det betyder, at det herefter ikke længere er muligt for de unge i landområderne at nå til Thisted til skolestart med bussen. Samme udfordring opstår efter skoletid, hvor de heller ikke kan komme hjem med offentlig transport, da de sidste busser kører fra Nykøbing allerede kl. 15.

- Vi har mange elever fra Mors - både på Teknisk Gymnasium Thisted og på vores tekniske erhvervsuddannelser inden for byggeri, transport samt metal og teknologi. Har de ikke længere mulighed for at komme til og fra skole med offentlig transport, er der – groft sagt – to mulige scenarier: Enten må de flytte ind på EUC Nordvests skolehjem for at kunne fuldføre den valgte uddannelse, eller også må de opgive deres drømmeuddannelse og vælge en uddannelse i deres tætte nærområde. Det er naturligvis uacceptabelt, hvis de unge begrænses i deres uddannelsesmuligheder grundet logistiske udfordringer, men det er også katastrofalt set i lyset af, at vi har et arbejdsmarked, der skriger på flere faglærte og et samfund, der ønsker flere studenter på de naturvidenskabelige videregående uddannelser. Når vi har en gruppe unge, der brænder for netop de tekniske uddannelser, ja så skal vi selvfølgelig understøtte dette frem for at skabe begrænsninger, fastslår uddannelseschef Marianne Svenningsen fra EUC Nordvest.

Arne Kirk, direktør for Teknik og Miljø i Morsø Kommune, er helt på linje med den udmelding.

- Vi ønsker naturligvis at alle øens unge skal have muligheden for at tage den ungdomsuddannelse, som passer bedst til netop dem – uanset hvor på øen, de er bosat. Men samtidig kommer vi ikke udenom, at det i forhold til busdriften er nødvendige besparelser, vi kigger ind i. Vi har derfor måttet tænke ud af boksen for at finde en god løsning, der tilgodeser alle parter. Vi har haft en god og konstruktiv dialog med EUC Nordvest, og vi har nu fået lavet en god løsning, som begge parter er godt tilfredse med, fortæller direktør Arne Kirk.

Løsningen bliver, at alle elever - som er tilmeldt en ungdomsuddannelse i Thisted og er bosat i landområder uden mulig busforbindelse - fra 1. august vil kunne benytte sig af produktet ’PLUS-tur’. Her vil eleverne blive afhentet af en taxa på deres hjemadresse og afleveret ved et busstoppested, hvor fra de kan tage bus nr. 90 eller 940X til Thisted, så de når rettidigt i skole. Samme princip gør sig gældende på returrejsen, hvor PLUS-turen går fra busstoppestedet til hjemadressen. Prisen for PLUS-tur dækkes af elevens rejsekort og findes og bestilles via Rejseplanen. Hensigten på længere sigt er, at der skal etableres en fast aftale, der er tilpasset elevernes skemaer, så eleverne ikke skal ind og bestille deres ture hver dag.

- Hovedbudskabet er kort og godt: De planlagte besparelser på busdriften i Morsø Kommune kommer ikke til at stå i vejen for, at de unge – uanset hvor på øen, de bor - fortsat vil kunne vælge at uddanne sig i Thisted, slutter Arne Kirk.