Succesrigt skolesamarbejde bærer frugt

15. marts 2024

Julius 01

FGU Nordvest og EUC Nordvest har i samarbejde skabt fundamentet for en ny, succesrig linje, ”Service & Transport”, på FGU’s produktionsgrunduddannelse. Service & Transport-linjen udspringer af et projektforløb, som de to skoler – med støtte fra Region Nordjylland - igangsatte i foråret 2022. Resultaterne har vist sig at være så gode, at linjen nu bliver et permanent tilbud til FGU Nordvests elever.

Målet med det fælles projekt har været at introducere FGU Nordvests elever til de mange spændende muligheder inden for transportuddannelserne i håb om, at eleverne gennem projektet ville blive inspireret og motiveret til at turde tage springet over i en ungdomsuddannelse inden for transportsektoren.

- Vi har i projektperioden haft ca. 30 elever igennem forløbet, og mere end 30% af dem har efterfølgende gennemført Grundforløb 2 på en transportuddannelse hos EUC Nordvest og er nu klar til at påbegynde deres hovedforløb og komme i lære. Det synes vi er et rigtig flot resultat, og det efterlader ingen tvivl om, at det her forløb har vist sig at være en rigtig god overgang fra FGU til ordinær ungdomsuddannelse. Det virker, fastslår skoleleder for FGU Nordvest i Thisted, Lone Tingstrup Mathieu.

At det netop er transportuddannelserne, man har valgt at sætte fokus på, skyldes ifølge Lone Tingstrup Mathieu, at det ikke alene er uddannelser, der er opnåelige for FGU’s elever, men at det også er en sektor, hvor der er særdeles gode jobmuligheder – også lokalt - efter endt uddannelse.

En god overgang til ungdomsuddannelserne
Undervisningen på Service & Transport-linjen afvikles dels i Transport-afdelingen på EUC Nordvest og dels hos FGU Nordvest selv. Netop denne konstellation giver god værdi i forhold til at sikre den gode overgang fra FGU til ungdomsuddannelserne.

- Vi kan mærke, at de elever, der har været gennem det her forløb, er mere ’klar’, når de starter her hos os. Det giver dem en god tryghed, at de kender skolen, underviserne og faciliteterne, og at de allerede inden de starter på uddannelsen har et grundlæggende kendskab til fagområdet og faktisk allerede har erhvervet sig nogle af de kompetencegivende certifikatkurser, der ligger i uddannelsen. Dét at vi også kender dem gør, at vi på forhånd ved, hvad vi skal være obs på, så vi kan være på forkant og hjælpe dem godt fra start. Så det er et samarbejde, der skaber værdi på mange plan: For eleverne, for FGU, for os og – ikke mindst – for branchen, der i dén grad mangler faglært arbejdskraft, lyder det fra uddannelseschef Mona Søe fra Transport på EUC Nordvest.

Tidligere FGU-elev, Julius Johansen, er blandt dem, der har taget springet og er startet på GF2 inden for transportuddannelserne.

- På Service & Transport-linjen kom vi ud og prøvede noget forskelligt, og samtidig gav det et godt kendskab til skolen, værkstederne og medarbejderne på EUC Nordvest. Det har været en større fordel, end jeg lige havde regnet med i forhold til at starte herovre, så jeg synes, det har været et fint forløb, fortæller Julius Johansen.

Hans kommende GF2-bevis giver ham faktisk skiftekompetencer til hele seks forskellige erhvervsuddannelser inden for transportsektoren, men han har på intet tidspunkt været i tvivl om, hvilken vej han skal: ”Jeg skal være chauffør”, fastslår han. Og med en praktikplads på hånden, som forhåbentlig kan konverteres til en læreplads, er Julius nu ét skridt nærmere sin store drøm om at blive vejgodschauffør.