Syv nordjyske erhvervsskoler i mål med storstilet EU-projekt

25. marts 2021

EU Artikel

Syv nordjyske erhvervsskoler har netop afsluttet EU-projektet, ’Den Erhvervsfaglige Vej til Succes’, der med en samlet budgetramme på hele 70 mio. kr. er et af de største tværinstitutionelle projekter, der er gennemført i uddannelsessektoren i Region Nordjylland.

’Den Erhvervsfaglige Vej til Succes’, hvis formål har været at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, blev skudt i gang tilbage i 2017 og har været afviklet i et partnerskab mellem EUC Nordvest, TECHCOLLEGE Aalborg, Aalborg Handelsskole, EUC Nord, SOSU Nord, AMU Nordjylland samt Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG).

- Det er et utrolig vigtigt projekt - ikke blot for de involverede skoler, men for regionen som helhed. Der er generelt et stigende behov for at få tilført mere faglært arbejdskraft til arbejdsmarkedet, og man har derfor fra politisk hold fastlagt en national målsætning, der lyder, at andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse skal ligge på 30%, når vi når 2025. Men når vi tager erhvervsstrukturen i Nordjylland i betragtning, er det mål ikke ambitiøst nok. Vi har behov for at få tilført endnu mere faglært arbejdskraft – ikke mindst inden for STEM-området (red.: Science, Technology, Engineering & Mathematics) – og derfor er dette måltal også blevet hævet til 33% i Region Nordjyllands udviklingsstrategi. Det kræver, at vi får øget kendskabet til erhvervsuddannelserne og får synliggjort dem som et attraktivt valg, samt at vi er knivskarpe i forhold til at gøre vores elever arbejdsmarkedsparate og godt rustet til at træde ind på det nordjyske arbejdsmarked. Det er præcis dét, det har været sigtet med det her projekt, og det synes jeg absolut, vi er nået i mål med fastslår direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest og giver ordet videre til projektleder Jane Holm Vinther.

Resultater der gavner langt ud i fremtiden

EUC Nordvest har flere gange tidligere været primus motor på projekter, der har været støttet af Den Europæiske Socialfond, men det er første gang, at skolen er med i et så omfangsrigt projekt.

- Det har været en spændende og meget lærerig proces. Man finder virkelig ud af, hvor vigtigt det er, at man formår at skabe en styret proces, hvor de involverede parter ikke er i tvivl om rammer, indhold og eksekvering, og hvor man samtidig formår at holde knivskarpt fokus på projektets fremdrift og økonomi. Det har været hårdt arbejde, og vi er også løbet ind i udfordringer undervejs, men vi har løst dem alle og har fået vist, at man, med engagement, viljen til at lykkes og et godt samarbejde skolerne imellem, kan skabe store resultater og generere ny udvikling og ny viden. Så jeg er stolt – ikke blot over resultaterne, men også over selve processen. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de mål og resultater, vi er lykkedes med at indfri gennem dette projekt, og de nye samarbejdsflader og relationer, der er skabt i processen, er noget, der vil komme skolerne til gavn langt ud i fremtiden, slutter Jane Holm Vinther.

Bredt samarbejde løser regionale udfordringer

Hos Region Nordjylland ser man de markante resultater i projektet som en understregning af, at der skal brede samarbejder til at løse de fælles udfordringer på uddannelsesområdet. Præcis som det er tilfældet med den regionale – og nationale – mangel på erhvervsuddannet arbejdskraft.

- Erhvervsskolerne har med projektet opnået resultater, som både de selv og hele Nordjylland kan være stolte over og glade for. De er lykkedes med at sikre elever i folkeskolen ny motivation og viden om, hvad man kan bruge en erhvervsuddannelse til.
Og de har klædt deres egne elever på erhvervsskolerne bedre på til at begå sig i en læreplads, som projektet ovenikøbet har været med til at sikre flere af. Og sidst, men ikke mindst, har de involverede erhvervsskoler opbygget et solidt samarbejde, som både har skabt nye løsninger på komplekse udfordringer undervejs i projektet – og som har rustet Nordjylland godt til at løse flere fælles udfordringer på uddannelsesområdet i fremtiden, siger regionsrådsformand Ulla Astman, som også var formand for det tidligere Vækstforum Nordjylland.

Vækstforum Nordjylland var i sin tid med til at muliggøre ’Den Erhvervsfaglige Vej til Succes’ ved at pege på projektet som strategisk vigtigt for udvikling af erhvervslivet i Nordjylland og indstille det til tilskud fra EU’s Strukturfonde.