Thisted Handelsgymnasium ligger lunt i Top 10

4. april 2024

Thisted Handelsgymnasium

Den nye undersøgelse fra CEPOS viser, at der er betydelige forskelle på de enkelte gymnasiers undervisningseffekt og dermed det enkelte gymnasiums evne til at løfte elevernes faglige niveau. Undersøgelsen sammenligner ikke bare karaktergennemsnit, men inddrager socioøkonomiske faktorer, som fx forældrenes uddannelsesindkomst, uddannelsesniveau og lignende, så det bliver muligt at sammenligne tallene for gymnasier, der har elever med samme socioøkonomiske baggrund.

Undervisningseffekten er betegnelsen for forskellen på elevernes forventede afgangskarakter og de reelt opnåede karakterer. Er undervisningseffekten fx vurderet til 0,5 betyder det, at elevernes gennemsnitskarakter er en halv karakter højere end forventet. For Thisted Handelsgymnasiums vedkommende ligger undervisningseffekten på 0,3 hvilket placerer handelsgymnasiet på en flot delt 6. plads blandt landets knap 400 gymnasier.

- Vi er meget stolte over dén placering, som jeg ikke tøver med at tilskrive vores dygtige medarbejdere, der hver dag yder en stor indsats for at sikre vores elever aktuel, praksisnær, erhvervsrettet læring – med skarpt fokus på, at den enkelte elev får størst muligt udbytte af sine evner og potentialer. Cepos’ analyse tyder på, at det er noget, vi lykkes ret godt med, lyder det fra direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Uddannelseschef Lene Kjelgaard Jensen fra Thisted Handelsgymnasium er helt på linje med den udmelding.

- Resultatet afspejler vores fælles indsats for at skabe et udfordrende, støttende og dynamisk læringsmiljø, der udstyrer vores elever med viden, færdigheder og selvtillid. Alle elever skal – uanset forudsætninger – opleve succes hos os. Og jeg synes da bestemt, at det kan betegnes som en succes, at vores elever gennemsnitligt præsterer pænt over forventet på deres afgangskarakterer. Den stærke faglighed, kombineret med et godt ungemiljø og en høj elevtrivsel, gør Thisted Handelsgymnasium til et populært valg. Noget vi i dén grad har fået cementeret i år, hvor vi kan glæde os over et rekordhøjt elevoptag, slutter Lene Kjelgaard Jensen.

EUC Nordvest kan generelt glæde sig over sit elevoptag, der samlet set er for opadgående. Især skolens handelsgymnasier har oplevet markant fremgang de seneste år. Sidste år tog Morsø Handelsgymnasium et kvantespring med et rekordhøjt optag på hele 75 elever – et niveau, handelsgymnasiet næsten har tangeret i dette års optag. Ikke desto mindre var det i år Thisted Handelsgymnasium, der oplevede rekordhøj vækst med et elevoptag på hele 138 elever. Der står således soleklart, at handelsgymnasiet (HHX) er et særdeles populært uddannelsesvalg i både Thy og Mors.