Unge fra Thy og Mors blev klogere på STEM

03. april 2023

Image00006

Torsdag d. 30. marts inviterede EUC Nordvest eleverne fra alle de lokale ungdomsuddannelser til STEM-Café i Thisted. Op mod 700 unge mennesker lagde vejen forbi og fik både ny viden og masser af inspiration med sig hjem, da en række uddannelsesinstitutioner, lokale virksomheder og eksterne oplægsholdere tegnede konturerne af det arbejdsmarked, de unge kommer til at begå sig på i fremtiden.

Den teknologiske udvikling buldrer derud af, og det stiller store krav til fremtidens medarbejdere. Arbejdsopgaverne er under forandring, og måden at udvikle og tænke nye produkter på ændrer sig i takt med, at nye teknologier vinder indpas. Samtidig er der et øget fokus på, at produkter udvikles og produceres på en mere bæredygtig måde. Det betyder, at medarbejdere, der kan arbejde innovativt og løsningsorienteret, som har et udpræget digitalt mindset, og som har en solid forståelse for ét eller flere af STEM-fagene (videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik), kommer til at være i høj kurs på fremtidens arbejdsmarked.

- Vi vil gerne præsentere vores unge mennesker for, hvordan fremtidens arbejdsmarked kommer til at tage sig ud, så vi herigennem får synliggjort behovet for, at flere unge vælger at uddanne sig inden for STEM-området. Ved at samle såvel uddannelsesinstitutioner som virksomheder i ét og samme arrangement, kunne vi både give de unge et indblik i fremtidsmulighederne samt indsigt i, hvordan de bedst stikker kursen. Der er mange spændende veje at gå inden for STEM-området, og det synes jeg, at vi med dette arrangement lykkedes med at synliggøre for de unge mennesker, fortæller uddannelseschef Marianne Svenningsen fra Teknisk Gymnasium Thisted.

Image00002

Indblik i fremtiden
I arrangementet deltog bl.a. BILA, Thisted Forsikring, RSM, Sparekassen Thy, BDO, Thy Erhvervsforum og Migatronic samt Aalborg Universitet, Erhvervsakademi Aarhus, VIA University College, UCN, Dania Erhvervsakademi og Martec. De besøgende kunne shoppe frit rundt mellem de forskellige stande og få en snak med studerende fra de deltagende uddannelsesinstitutioner og medarbejdere fra de deltagende virksomheder for derigennem at få indblik i dagligdagen på såvel uddannelser som arbejdspladser. Som ekstra krydderi var der herudover spændende oplæg fra henholdsvis direktør Mads Thimmer fra Innovation Lab og udviklingschef Jens Høffner fra GreenLab.

- Vi havde inviteret eleverne fra alle de lokale ungdomsuddannelser, så ud over elever fra vores egne erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, deltog også flere elever fra nogle af de øvrige institutioner. Nogle skoler mødte op med hele klasser, mens andre havde givet de elever, der ønskede at deltage, mulighed for at lægge vejen forbi i skoletiden. Jeg tror vi mønstrede et sted mellem 600 og 700 unge mennesker alt i alt i løbet af dagen, så det var velbesøgt. Og tilbagemeldingerne fra de unge mennesker har været yderst positiv. Der var både nogle, der blev bekræftet i dén vej, de har planer om at gå, andre der fik rokket lidt ved deres planer i takt med, at de fik øjnene op for andre spændende muligheder, og endnu andre der fik sig lidt af en øjenåbner i forhold til den virkelighed, der venter forude. Fælles for dem alle er imidlertid, at de har fået nye input og er blevet klogere på de mange muligheder inden for STEM-området, slutter Marianne Svenningsen.