’Vælg med hjertet’ - Dimission på EUC Nordvest

26. juni 2023

Dimisson2023 2

De mange dimittender fra EUC Nordvest er fordelt på Teknisk Gymnasium Thisted, EUX Teknisk, EUX Business Nordvest samt skolens tre handelsgymnasier i henholdsvis Fjerritslev, Nykøbing og Thisted. Derfor blev der også afholdt dimission i alle tre byer, startende med Fjerritslev torsdag, efterfulgt af Nykøbing og Thisted lørdag.

Årets studenter fik pæne ord med på vejen i de forskellige taler, herunder i dimissionstalen fra direktør Hans Chr. Jeppesen. Han kom i sin tale bl.a. ind på ’de tre bundlinjer’; økonomi, samfund og miljø og gav i den forbindelse studenterne følgende opfordring med på deres videre færd: 1) Husk på, at sund økonomi ikke kun handler om profitmaksimering, men også økonomisk retfærdighed og inklusion. 2) Indvirk positivt på vores fælles samfund ved at være opmærksom og inkluderende og ved at engagere jer i de sociale udfordringer, vi står overfor. 3) Bidrag til at bevare og beskytte vores miljø ved at handle ansvarligt og tage initiativ til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

De nyslåede studenter står i den kommende tid over for det vigtige valg om, hvad der nu skal ske i deres liv. Af erfaring ved vi, at uddannelsesrejsen for manges vedkommende ikke slutter med studentereksamenen, hvilket affødte følgende gode råd fra direktøren:

- I skal vælge med eftertanke og efter lyst. Ikke kun efter, hvad der er muligt. Mange af jer har opnået flotte eksamensresultater og kan vælge blandt virkelig mange spændende uddannelser og gode uddannelsesinstitutioner. Rækker resultatet til at læse fx jura eller økonomi – og er det jeres drøm – ja så er alt jo fint. Men I behøver ikke at ”maxe ud”, bare fordi I kan. I må ikke lade et godt eksamensresultat alene være styrende for jeres studievalg […]. I skal vælge jeres uddannelse med hjertet, lød den klare opfordring fra direktøren.

Traditionen tro blev der også uddelt et væld af flotte legater, der igen i år illustrerede den fantastisk store opbakning fra det lokale erhvervsliv, lokale fonde og foreninger.