Velbesøgt uddannelsesmesse

1. november 2021

Uddannelsesmesse

Ca. 1.200 elever og forældre mødte mandag aften op i Thyhallen til den fælles uddannelsesmesse for de lokale ungdomsuddannelser. Interessen for arrangementet var stor, og der var masser af inspiration og information at hente for såvel elever som forældre.

På messen var EUC Nordvest, Thy Mors HF & VUC, Thisted Gymnasium, Social- og Sundhedsskolen Thisted og Campus10 repræsenteret. At de lokale uddannelsesinstitutioner samarbejder om at afholde en fælles uddannelsesmesse gør det nemt, enkelt og overskueligt for eleverne og deres forældre. På den måde kan de nemlig snuse til alle uddannelser på ét og samme sted, frem for at skulle afsætte flere dage på at besøge de enkelte skoler. Samtidig kan eleverne blive inspireret og få nye input, da de på messen måske også møder uddannelser, som de ellers ikke ville have besøgt, og når de på de arbejdende stande møder nogle af de nuværende elever og ser eksempler på, hvad de arbejder med på de respektive uddannelser.

Messen er planlagt i tæt samarbejde med KUI Thisted, der har lavet et godt forarbejde i forhold til at sikre, at eleverne på forhånd ved lidt om, hvilke uddannelser de vil besøge på messen. Normalt er der obligatorisk fremmøde for 8. årgang, men da arrangementet, grundet pandemien, blev aflyst sidste år, var der i år obligatorisk fremmøde for både 8. og 9. årgang. Derfor var der også deltagerrekord med ca. 1.200 besøgende mod normalt 700-800 besøgende. For at sikre en god fordeling af de mange besøgende, havde arrangørerne inviteret de forskellige skoler i specifikke tidsrum.

Der var en fantastisk summen af aktivitet under hele messen, og tilbagemeldingerne fra de deltagende uddannelsesinstitutioner har været utrolig positive. De udtrykte stor tilfredshed med messen både i forhold til fremmøde, men bestemt også i forhold til dialogen med både elever og forældre. Forhåbentlig er de deltagende folkeskoleelever og FGU-elever nu blevet klogere på og mere afklaret omkring de mange muligheder, så de har et godt grundlag for at træffe det vigtige valg af ungdomsuddannelse til 1. marts.