Teknisk Gymnasium Thisted, HTX, er et topmoderne gymnasium, der med sine veludstyrede undervisningslokaler, laboratorier, teknologi- og produktudviklingslokaler og indbydende fællesområder skaber optimale rammer for vores ca. 130 elevers faglige udvikling og sociale fællesskab.

Teknisk Gymnasium er placeret i Thisteds uddannelsescampus, hvor også eleverne fra de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HHX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang. Det betyder, at du er tæt på dine kammerater, uanset om I har valgt den samme uddannelse eller ej.

Vi bor under samme tag som Thisted Handelsgymnasium og en række af EUC Nordvests erhvervsuddannelser, hvilket betyder, at vi har en noget større volumen, når der trommes sammen til fælles foredrag, diverse sociale aktiviteter, fredagscaféer og fester, samt når eleverne – på tværs af uddannelser og årgange – mødes i løbet af skoledagens pauser til hygge, afslapning og spas i hyggekroge og fællesarealer.

Du kan læse mere om studiemiljøet hér.

TEKNISK GYMNASIUM THISTED BROCHURE

Vi har lavet en brochure som kan give svar på mange af de spørgsmål du som kommende elev eller forældre/værge søger svar på. I brochuren har vi bl.a. beskrevet studieretningerne, studiemiljøet, og har fået elever til at sætter deres egne ord på hvorfor de har valgt Teknisk Gymnasium. Du finder oversigt for hver studieretning med studieretningsfag, obligatoriske fag og mulige valgfag,

rundvisning/samtale på skolen

Du har mulighed for at booke en personlig rundvisning/samtale på Teknisk Gymnasium Thisted

Se her hvordan du tilmelder dig:

Book Rundvisning/samtale

DET KAN DU MED EN HTX 

Med en studentereksamen fra Teknisk Gymnasium Thisted får du direkte adgang til en lang række videregående uddannelser både i Danmark og i udlandet. Afhængig af hvilke fag du har på hvilke niveauer, vil du kunne få adgang til mere end 150 forskellige videregående uddannelser – både universitetsuddannelser, professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser.

Men det interessante for dig er jo i bund og grund ikke en udførlig liste over alle de mange uddannelser, HTX åbner dørene til. Det interessante er, hvad du brænder for, og hvad du kan se dig selv arbejde med i fremtiden. Det er dét, der skal afgøre, hvordan din HTX skal bringes i spil. Uanset i hvilken retning dine interesser peger, så kan du være sikker på, at din HTX-uddannelse vil være et brugbart springbræt og udgøre et solidt fundament for din videre færd.

Uanset om drømmen er at videreuddanne dig til civilingeniør, læge, dyrlæge, sygeplejerske, laborant, lærer, fysiker, kemiker, arkitekt, designer, datalog, datamatiker eller bygningskonstruktør, så har du allerede taget det første store skridt mod drømmen med din studentereksamen fra Teknisk Gymnasium Thisted.

Brobygning

Vælger du at komme i brobygning på HTX, vil du få et godt indblik i, hvordan det er at være elev på Teknisk Gymnasium Thisted. Du kommer til at høre lidt om dagligdagen på skolen, og om vores studiemiljø med studierejser, lektiecafé, elevråd, LAN-parties, fredagscaféer og fester m.m. Men vigtigst af alt: Du får en god introduktion til de fag og arbejdsformer, der er centrale for HTX, og du får indblik i de mange spændende studieretninger, som du kan vælge mellem som elev hos os. Vi har bl.a. studieretninger inden for sundhedsvidenskab, miljøvidenskab, naturvidenskab, innovation, kommunikation, softwareudvikling og idræt m.m. Der bliver naturligvis også rig lejlighed for at få en snak med både undervisere og elever om uddannelsen og dagligdagen på skolen.

I brobygnings for 9. og 10. klasse, har vi mere tid sammen, så her vil der være mulighed for at gå lidt mere i dybden med tingene og få prøvet nogle fag af i praksis. Det kan fx være, du får lov at arbejde med praktiske opgaver inden for arkitektur, hjemmesidedesign eller programmering af robotter, det kan være, at vi laver forsøg inden for bioteknologi eller fysik, eller måske prøver vi kræfter med 3D-print eller fremstiller is.

Uanset hvad vi kaster os over, tør vi godt love, at du efter et brobygningsforløb hos os er blevet en hel del klogere på, hvad HTX er, og hvordan det er at være elev på Teknisk Gymnasium Thisted.

Lektiehjælp

Har du brug for hjælp til lektierne, eller har du svært ved at skabe struktur i skoledagen, så kan vi hjælpe dig. Vi har to studietimer hver uge, hvor du kan få hjælp til lektierne, og hvor vi kan hjælpe dig med at få skabt overblik og struktur, hvis der er behov for det.

Vi screener også vores elever for ordblindhed, så vi er sikre på, at du kan få de rette hjælpemidler og den rette støtte, hvis det viser sig, at du er ordblind. På samme måde har vi forskellige støttemuligheder, hvis du har fx Aspergers, ADHD eller ADD, eller hvis du af andre årsager har særlige behov, som skal imødekommes.

Studievejledning og Studievalg Danmark

Får du brug for hjælp til enten faglige eller personlige udfordringer, eller har du brug for vejledning til dit valg af videregående uddannelse, så kan du få vejledning ved skolens egne vejledere eller af Studievalg Danmarks vejledere. Se mere her

Undervisnings[-]former

Undervisningen på Teknisk Gymnasium Thisted veksler i høj grad mellem teori og praksis. Vi lægger vægt på at skabe og synliggøre koblingen mellem teori og praksis og på at udvikle din selvstændighed, kreativitet og virkelyst. Du får således lov at afprøver teorierne fra kasselokalet i vores kemi-, fysik- og biologilaboratorier, at arbejde med de nyeste teknologier, som 3D-printere, robotter og virtual reality teknologi, og at udvikle og designe produkter fra bunden. Det kan være alt fra apps, fuldautomatiske drivhuse, nulenergihuse og solcremer til møbler, computerspil, hjemmesider, robotter og meget mere.

Du får også mulighed for at arbejde med virksomheder omkring udvikling af produkter og koncepter, ligesom vi tager dig med på virksomhedsbesøg, universitetsbesøg, studierejser, udstillinger, iværksætterkonkurrencer og konferencer og henter gæsteundervisere ind fra erhvervsliv og universiteter.

Præfekter og student teachers

Vi tager godt imod elever på Teknisk Gymnasium Thisted

Blandt 3.g’erne på Teknisk Gymnasium Thisted udpeger vi hvert år et antal præfekter og student teachers. Deres opgaver bl.a. er at tage godt imod nye elever på HTX samt være aktive i forbindelse med brobygning for folkeskoleelever.

VIL DU VÆRE PRÆFEKT ELLER STUDENT TEACHER?

For at blive præfekt eller student teacher skal du være fagligt dygtig, for det er vigtigt, at du kan fortælle og undervise om fagene på Teknisk Gymnasium Thisted, være forbillede og være i stand til at hjælpe andre elever med lektierne.

Kollegiet Rotunden

Det fede studieliv foregår ikke kun i skoletiden. Med en studiebolig i kollegiet ’Rotunden’ kommer du til at bo dør om dør med mange andre unge fra Campus-miljøet, hvilket giver masser af muligheder for at hygge, socialisere og være aktiv uden for skoletiden. Du får din egen studiebolig med enten altan eller terrasse, så du altid har mulighed for at trække dig tilbage, når du trænger til ”mig-tid”. Herudover råder Rotunden så også over nogle gode, store fællesarealer, hvor du kan mødes og hygge med de øvrige beboere fx til fælles madlavning, et slag pool, grillhygge i haven, filmaften, fælles lektielæsning, fest eller hvad I nu finder på. Kollegiet er beliggende lige i udkanten af uddannelsescampus, så du kommer til at bo både i ganske kort afstand til skolen og til det hyggelige byliv i Thisted.

Du kan læse mere om Rotunden og ansøge om en studiebolig hér.

 

HTX Studie- og ordens[-]regler

Ordensreglement for Teknisk Gymnasium EUC Nordvest

Læs her

Hør Thea fortælle om Teknisk Gymnasium Thisted

Vi har konstant fokus på at udvikle vores elevers talent og evner. Således har du på HTX mulighed for at deltage i konkurrencer i eksempelvis robotprogrammering og innovation. Og har du et særligt talent eller en særlig interesse, du gerne vil dyrke, så støtter vi også op om det i den udstrækning, vi kan.

Alexander 0989

Jeg har en stor interesse for fysik og matematik, men alle de øvrige fag er også meget videnskabeligt orienterede. Vi har nogle rigtig gode faciliteter her på skolen. Der er rig mulighed for at udføre forskellige eksperimenter, og når vi først har fået vores værkstedskørekort, må vi også bruge skolens Makerspace. Lærerne er meget fleksible i forhold til at stå til rådighed uden for skoletiden, hvis vi gerne vil tale med dem om emner, vi arbejder med i fritiden.

Alexander, Teknisk Gymnasium Thisted

Mille 0965

Jeg kendte ingen, da jeg startede her, men de har været mega-gode til at tage imod mig. Alle snakker med alle, og der er ikke noget hierarki. Jeg mærker ikke, at jeg er 1.g’er. Jeg snakker lige så godt med flere af 2.g’erne, som jeg gør med mange af 1.g’erne. Og så er undervisningen her bare supergod. Jeg kan godt lide, at vi kommer meget ud og arbejde med tingene i praksis i stedet for bare at skulle sidde og læse i en bog.”

Mille, Teknisk Gymnasium Thisted

Jonas 0982

Det er fedt, at vi både har meget gruppearbejde og mange naturvidenskabelige og kreative fag, som vi ikke har haft i folkeskolen. Jeg har valgt den naturvidenskabelige studieretning, da jeg gerne ville have både matematik og fysik på A-niveau. Fysik er helt klart mit yndlingsfag, og jeg har derfor også valgt astronomi som valgfag da det lægger sig meget op af fysikken. Der er mange broer imellem de to fag, så det er lidt ligesom at have udvidet fysik.

Jonas, Teknisk Gymnasium Thisted

EUC Nordvest 2 01225